Home

Subsidie maatschappelijke projecten

Subsidies en fondsen voor Maatschappelijke projecten

Het VSBfonds verbetert de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door maatschappelijke projecten te ondersteunen middels financiële bijdragen en kennis. Het fonds richt zich op de individuele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Vertegenwoordigt u een stichting of vereniging en zoekt u financiering voor een project? Dan is het VSBfonds een interessante optie Ook projecten die volwassenen helpen beter te leren denken en begrijpen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of nieuwkomers met een taalachterstand. We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden gekoppeld wordt aan andere elementen. Denk bijvoorbeeld aan: het vergroten van zelfvertrouwen, wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en ontmoeting met mensen uit een andere leefwereld Vijftien projecten krijgen subsidie van Het Fonds. Het Fonds besteedt dit jaar €151.524,- aan maatschappelijke initiatieven in Ooststellingwerf. Net als voorgaande edities is het de initiatiefnemers ook dit jaar gelukt om een divers scala aan ideeën in te dienen, zoals een ontmoetingsplek in de buitenlucht in Elsloo, een doramer in Appelscha, een kerstuitvoering via livestream en een openluchtspel

Subsidie voor sociale projecten Subsidies, Fondsen

 1. Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke diensttijd - VO. 12 april 2021. Het is onder andere voor scholen weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei. De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in de gelegenheid te stellen zich vrijwillig in te zetten voor de.
 2. VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze.
 3. Subsidie voor zes nieuwe maatschappelijke projecten 08-11-2019 om 11:05 Door de redactie De gemeente Twenterand verstrekt subsidie aan zes nieuwe maatschappelijke initiatieven. De projecten worden gesteund vanuit het innovatiefonds voor het sociaal domein dat de gemeente vorig jaar instelde
 4. Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten. Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten. Introductie. Atletiekunie. Atletiekunie. Wat doe ik? •Subsidieonderzoek. •Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) •Strategisch subsidieadvies. •Deskundigheidsbevordering
Jong & Meer » Welzijn Lochem

Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid

Maatschappelijke integratie; Maatschappelijke hulp; Armoede; Energie; Wonen; Medische hulp; Professionele en sociale activering; FEAD; Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) Stedelijke cohesie en grootsteden; Ervaringsdeskundigen; Navigatie. Tools OCMW; Wetgeving; Subsidies & projectoproepen; Studies, publicaties & statistieken; Pers & multimedia; Info & Links. Over POD M Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen (s) aan te pakken Je kunt subsidie aanvragen voor projecten waarvan de digitale omgeving van wezenlijke invloed is op de vorm en inhoud van het project. Een project dient verder overwegend literair van aard te zijn en meerwaarde te hebben binnen een (of meerdere) van de volgende categorieën: creatie, curatorschap of verdieping. Projecten die inzetten op digitale literaire creatie komen eerder in aanmerking voor ondersteuning dan de andere categorieën

Vraag subsidie aan. Brentano: muziekprojecten voor ouderen. Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms is een vermogensfonds, gevestigd in Amsterdam, maar landelijk actief. Brentano ondersteunt projecten voor (kwetsbare) ouderen met een financiële bijdrage. Voor meer informatie over het fonds, bekijk de website www.brentanosteun.n De overheid ondersteunt projecten die ze belangrijk vindt; Alle soorten Subsidies en regelingen . In het overzicht Subsidies en regelingen staan veel vormen van ondersteuning door de overheid. Soms is de hulp puur financieel, maar vaak helpt de overheid u ook op andere manieren. Subsidies. Bij een subsidie krijgt u financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een. Met subsidie kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren zoals een festival of sportmanifestatie. Voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen stelt de provincie ook subsidie beschikbaar. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voor meer informatie, kijk op: https://www. Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het projec Subsidie maatschappelijke projecten jongeren 22 januari 2015 . Rotterdamse jongeren kunnen dit jaar weer maatschappelijke projecten organiseren met financiële middelen van de JongerenBijdrageRegeling. Een voorbeeld uit 2014 is een voetbaltoernooi voor 350 spelers van verschillende clubs. Een gehonoreerd project voor dit jaar is wedstrijdzwemmen voor jongeren die een nieuwe kans krijgen in hun.

Subsidie Maatschappelijk initiatief in Zuidoost Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die een impuls geven aan de ontwikkeling van de zogenoemde 'nieuwe overheid'. Lees hier hoe het werkt Proeftuin - maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Afgerond (september 2018 - maart 2020) Wat houdt het project in? Leerlingen draaien letterlijk een tijdje mee 'achter de schermen' in de wereld van kunst en cultuur. Ze leren wat er allemaal nodig is om bijvoorbeeld een voorstelling of televisieprogramma te maken, of wat er komt kijken bij de organisatie van een festival of expositie. Op school doorlopen de.

subsidie Subsidie wordt verstrekt voor verschillende soorten activiteiten, zoals: 1 Bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2 Aanschaf en onderhoud van sportmateriaal 3 Energiebesparing 4 Investeringen in toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Aanvragen kan vanaf januari 2019. Geld Het subsidieprogramma 'Versterken Lokale Netwerken' ondersteunt maatschappelijke projecten en activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig kunnen functioneren. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving Subsidie vanaf € 125.000 Na afloop van het project moet u binnen 22 weken een formulier aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Dit formulier is voor de financiële verantwoording en het activiteitenverslag. Het formulier moet een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen bevatten 1065 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: €5.337.236 Steun aan maatschappelijke projecten De meeste fondsen verstrekken uitsluitend bijdrages aan non-profit organisaties met aansprekende projecten. Er zijn drie soorten fondsen te onderscheiden: vermogensfondsen, revolverende fondsen en wervende fondsen. Vermogensfondsen besteden het rendement en/of een extra deel van het vermogen aan projecten die aansluiten op de thema`s van het fonds. Revolverende fondsen stellen een lening (vaak.

Vandaag is bekendgemaakt dat 38 proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd binnenkort van start mogen gaan. Deze projecten zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronde en zullen zo'n 13.000 jongeren stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken In deze subsidieronde kunnen organisaties subsidie aanvragen om MDT verder te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk. Hiervoor kunnen organisaties in partnerschappen een subsidieaanvraag indienen. Organisaties die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen, moeten uiterlijk vrijdag 30 april 2021 een vooraanmelding doen Extra corona-subsidie voor projecten maatschappelijke diensttijd Redactie politiek. 15 mei 2020 13:20 Gewijzigd: 16 mei 2020 14:32 Blokhuis. beeld ANP, Sem van der Wal. Gemeenten kunnen tot 12 maart (12.00 uur) een MDT-subsidie aanvragen (maatschappelijke diensttijd) tot € 50.000 om met en voor jongeren maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken in coronatijd. De projecten moeten expliciet jongerenparticipatie binnen gemeenten stimuleren Kredieten voor sociale en duurzame projecten. Hefboom verschaft kredieten aan organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven. Het gaat om overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten. De jaarlijkse rentevoet is marktconform en hangt af van de kredietvorm, de looptijd en het risico

Subsidie voor maatschappelijke projecten - VSBfond

 1. Subsidie voor opschaling Wereldmeiden . Nieuwsbericht. Print nieuwsbericht . Subsidie voor opschaling Wereldmeiden De meiden die als maatschappelijke diensttijder deelnemen aan het project leren hoe je via maatschappelijke projecten en activiteiten kunt bijdragen aan de samenleving. Door zich in te zetten voor de vluchtelingenmeiden leren ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Ze.
 2. MIT-subsidie voor ICT-projecten ook in 2019 mogelijk 17 februari 2019 Ook in 2019 is er voor de MIT, de MKB Innovatieregeling Topsectoren, subsidie beschikbaar. Specifiek voor de ICT-sector vragen wij jouw aandacht. Kathleen Bos Subsidieadviseur. ICT. SIDN fonds subsidiemogelijkheden 12 februari 2019 SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds ondersteunt projecten die.
 3. VSBfonds steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving. Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan.
 4. Subsidie aanvragen is niet ingewikkeld. Er zijn wel een aantal spelregels. Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio. Er moet draagvlak zijn voor het project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden. Een subsidie kan nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten bedragen. Kleine initiatieven en nieuwe evenementen.

Voorwaarden subsidie VSBfonds maatschappelijk project

Projecten. Welk MDT-project past bij jou? Bekijk in de lijst hieronder de MDT's die bij jou passen. Zit jouw match er niet tussen of twijfel je? Deze organisaties helpen jou om je MDT te vinden. Toon als lijst Toon als kaart Subsidie voor zorginnovatie, preventie, langdurige zorg en maatschappelijke projecten. ZonMW schakelt tussen de maatschappij en de wetenschap en kent een groot aantal subsidieprogramma's voor bedrijven en kennisinstellingen

Beeldende kunst lessen in het Soesterkwartier

Subsidies en fondsen gericht op de geestelijke gezondheidszorg. Blue Monday valt dit jaar op 18 januari. Het is de zogenaamde meest deprimerende dag van het jaar. Hier wordt de laatste jaren veel aandacht aan besteed in de media en de dag werd ook opgepikt door organisaties die zich inzetten voor de psychische gezondheid van Nederland VSBfonds. Het VSBfonds verbetert de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door maatschappelijke projecten middels financiële bijdragen, kennis en netwerken te ondersteunen. De focus ligt hierbij op individuele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Vertegenwoordigt u een stichting of vereniging en. Dit is een plek waar met vrijwillige inzet van jongeren nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten worden uitgeprobeerd om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of aan.

Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen en een economische activiteit (maximaal € 10.000,- subsidie). Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft. M et een economische activiteit wordt bedoeld het op de markt brengen van een nieuw. Met deze subsidie worden initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij gestimuleerd. De afgelopen jaren zijn er in de provincie Drenthe veel projecten mogelijk gemaakt waarin cultuur en maatschappij samenkomen. Met culturele projecten kan aandacht gevraagd worden voor maatschappelijke thema's en kunnen deelnemers meedoen aan de samenleving. Cultuur kan bijvoorbeeld worden ingezet. Subsidie aanvragen. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen waarbij een van de partijen als hoofdaanvrager fungeert. Bij onderzoeksprojecten gaat het om 3 projecten van maximaal € 250.000 per project en een looptijd van 2 jaar. Bij de praktijkprojecten betreft het 8 projecten van maximaal €50.000 per project en een. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. De projecten zijn ingedeeld op basis van regio (provincie). Omdat een aantal projecten op meerdere plekken worden uitgevoerd, staan deze projecten dubbel in het overzicht. De projecten uit subsidieronde 4b (laatst gehonoreerde) staan in het overzicht weergegeven met (***) achter het project. Een subsidie voorwaarde, zover nu bekend is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. De projecten dienen bij te dragen aan de oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie. De projecten zijn mede bedoeld om kennis op te doen en te verspreiden

Innovatieve projecten zijn projecten die in elk geval maatschappelijke relevant zijn. De Stichting tot Steun VCVGZ hanteert een aantal criteria bij toekenning van subsidie voor dergelijke projecten. De criteria waaraan een innovatief project moet voldoen zijn: De resultaten van het project moeten ten goede komen aan de geestelijke gezondheidszorg De volgende projecten op het gebied van sport en bewegen komen in aanmerking voor subsidie: Project of activiteit die een bijdrage leveren aan de actieve participatie van prioritaire doelgroepen benoemd in de Sportvisie 'Lochem beweegt!' (pdf, 1.554 KB) .; Waarbij de sportvereniging samenwerkt met minimaal één maatschappelijke partner (bijv. school of zorginstelling) Subsidie jeugdparticipatie. Het doel is bijdragen aan talentontwikkeling van jongeren door ze mee te laten doen aan politieke en maatschappelijke projecten. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven)

Vijftien maatschappelijke projecten krijgen subsidie van

 1. Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken. Mensen vinden elkaar in erfgoed- daar zijn alle vormen op gericht. Voor instellingen en initiatieven waarin mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de.
 2. Maatschappelijke diensttijd. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt.
 3. De vierde subsidieoproep is gericht op versterken, verbinden en opschalen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Subsidie wordt verstrekt voor projecten die zich richten op het opschalen van MDT en versterken wat werkt. Het doel is het MDT-netwerk te laten groeien totdat MDT landelijk dekkend is. Persoonlijk advies? Deadline & budget. Voor de vierde subsidieoproep zijn er drie momenten.
 4. Maatschappelijke projecten en sport; Sport en innovaties; Europese subsidies; Programma Dag 1: Introductie in subsidies en fondsen. Waarvoor krijg je wel/geen subsidie? Criteria en uitgangspunten voor succesvolle aanvragen. Voorbeelden van kansrijke subsidies en fondsen. Themablok: Sport en innovaties. Themablok: Europese subsidies. Casus en praktijkvoorbeelden. Dag 2: Het Sportakkoord, corona.
 5. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal niveau. Stichting Zabawas - ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. Jeugd. Madurodam kinderfonds - ondersteunt initiatieven voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij de focus ligt op kinderen van 4 t/m 14 jaar.

SUBSIDIE HER+ stimuleert betaalbare co2-reductie. De HER+ subsidie biedt kansen voor stevige samenwerkingsprojecten rondom de ontwikkeling of demonstratie van innovaties en technieken die kunnen resulteren in beter betaalbare CO₂-reductie in 2030. In april start een nieuwe aanvraagronde, met een budget van 50 miljoen euro Deze subsidie is bedoeld voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken voor geothermie, systeemintegratie met bijvoorbeeld wind of zon en de maatschappelijke en milieu-impact van geo-energie. De subsidieregeling Geo-Energie van de Topsector Energie opent in juli een nieuwe aanvraagronde die nog loopt tot 8 oktober 2019

Lees hieronder welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Doelstelling van de vierde oproep. De vierde subsidieoproep is gericht op versterken, verbinden en opschalen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het doel is het MDT-netwerk te laten groeien totdat MDT landelijk dekkend is , zodat alle jongeren in hun eigen omgeving een MDT kunnen volgen! De drie programmalijnen. Ronde 4c. Tot 21 september kun je subsidie aanvragen voor vernieuwende internetprojecten gericht op een open en vrij internet, veiligheid van internetgebruikers en projecten waarmee maatschappelijke of. MenzisFonds. Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio's. Daarom zijn we, op initiatief van onze Ledenraad, in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen adres maatschappelijke zetel: ondernemingsnummer: Subsidie financiële ondersteuning projecten tijdens Gentse Feesten | Versie van 25 maart 2020 - p.9 van 10 29.Geef een korte omschrijving van je organisatie. 30.Vul in hoe we je kunnen bereiken. 31.Vul de onderstaande verklaring in. Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. Datum: Handtekening: / / Met respect voor je privacy De.

Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke

Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden Meer subsidie (kansen) met REACT-EU. 12 november 2020. Goed nieuws voor Nederlandse ondernemers! Via REACT-EU stelt Europa een groot budget beschikbaar voor een gezond herstel van de economie na Covid-19. Duurzaamheid en digitalisering staan daarbij centraal

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Doe je mee met MDT, dan ontdek je jouw talenten en doe je tegelijkertijd iets goeds voor een ander. Daarnaast ontmoet je nieuwe mensen en maak je onze samenleving sterker. Dus, waar wacht je nog op? Subsidiebedrag € 76.600.000. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar; Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen de 25 en 30% van de projectkosten; De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project; Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar

Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie. De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten focust op beleidsprioriteiten, zoals beschreven in het bovenlokaal cultuurdecreet. Voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 15 mei 2025 zijn deze beleidsprioriteiten vastgelegd: Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar. Innovatiesubsidie. Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op marktgerichte innovatie De maatschappelijke impact die het project heeft, is de maatstaaf waaraan het project wordt gemeten. De KIA's zijn als volgt: Energie en Duurzaamheid. Deze projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem in 2050 of aan een circulaire economie in hetzelfde jaar. Gezondheid en Zorg. De centrale missie in deze KIA is dat alle Nederlanders. Vitesse financiert die stichting en daarnaast steekt de gemeente subsidie in maatschappelijke projecten van de stichting, aldus Hermsen, die vindt dat de mogelijkheden om betaald voetbalclubs maatschappelijk in te zetten nog lang niet ten volle worden benut. Voetbalclubs kunnen met hun aantrekkingskracht jongeren bereiken die gemeenten niet kunnen bereiken. Jongeren die normaal buiten. Subsidie voor experimenten met Maatschappelijke Diensttijd. Wilt u als gemeente, samen met partners, experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd? Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd stelt hier volgend jaar via Zon MW weer subsidie voor beschikbaar. De definitieve subsidieoproep wordt 18 maart 2019 opengesteld

Het subsidie overzicht voor werkgevers en werknemers op het gebied van instroom, in dienst nemen, innovatie en inzetbaarheid. Over ons Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan die sterke samenleving, waarbij jongeren ruimte, waardering en ondersteuning krijgen om zichzelf. Cultuur: subsidie. Als u als vereniging of stichting binnen de gemeente Venlo elk jaar een culturele activiteit organiseert, kunt u een structurele subsidie aanvragen. Voor culturele projecten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen. Om problemen op te vangen die zijn ontstaan door de maatregelen tegen corona, heeft het rijk extra geld.

Frontaal Naakt

Geld voor uw sociale of culturele project VSBFond

Over ons. Caribisch Netwerk brengt nieuws, actualiteiten en achtergronden over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en de Caribische gemeenschap in Nederland. Met een netwerk van lokale journalisten volgen we de ontwikkelingen op de zes eilanden van het Nederlandse Koninkrijk Voor maatschappelijke organisaties hebben we een duurzaamheidslening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. We verstrekken de duurzaamheidslening aan maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en buurthuizen in. Daarnaast heeft de subsidie tot doel het ondersteunen en stimuleren van de inzet van cultuurhistorische analyse voor projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven. Voorwaarden. Subsidiabele activiteiten . De ontwikkeling van gebiedsvisies, ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden, als onderlegger of kader voor ingrijpende veranderingen in een gebied. Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de aquacultuur. Tijdelijk gesloten. Horizon 2020: Bio-economie . Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie. Gesloten. Tegemoetkoming voor kust- en binnenvisserij. Subsidie voor kleinschalig kustvissers en. Subsidie maatschappelijke voorzieningen. De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorg instanties. Maar ook aan organisaties die informatie.

Subsidie voor zes nieuwe maatschappelijke projecten De Tore

 1. De subsidie maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor niet-commerciële organisaties die waardevol zijn voor onze stad en nu door de coronacrisis in financiële problemen komen. Welzijnsorganisaties kunnen de subsidie via deze pagina aanvragen
 2. Subsidies zijn deelfinanciëringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de Europese Unie (EU). Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen. Provincie en/of gemeente moeten in de regel al middelen voor 50% van uw project hebben toegezegd. Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen.
 3. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt innovatieve projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie. De aanvrager dient samen te werken met verschillende.
Europese subsidie voor innovatief MKB - Metaalketen

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door te investeren in o.a. maatschappelijke projecten Maatschappelijke projecten. KNVB WorldCoaches De Groene Club GO FC Vers Meer over maatschappelijke projecten. KNVB Campus. Vergaderen Voetbalkampen Voetbalmedisch Centrum Meer over de KNVB Campus. Partners. Partners van het Voetbal Domeinpartners Supporters Meer over partners. Beleidsthema's. Innovatie Veiligheid Sportiviteit en respect Meer over beleidsthema's. Werken bij de KNVB. Vacatures.

Subsidies & projectoproepen POD Maatschappelijke Integrati

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda's van de Zeeuwse sectoren. Een overzicht van deze agenda's vindt u onderaan deze pagina. De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen 'Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen' en 'Demonstratieprojecten en. De Rabobank ondersteunt allerlei maatschappelijke projecten. Dit doen zij door middel van stimulering en sponsoring. Het Rabobank Stimuleringsfonds stimuleert projecten met een maatschappelijk of economisch doel door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren. Kinderen meer laten bewegen kan een voorbeeld van een maatschappelijk doel zijn. Om voor subsidie in aanmerking te. programma urban projecten. Het programma urban projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om muziek- , dans- en theatervormen die een link hebben met de urban cultuur of worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grootstedelijke dynamiek Een eenmalige subsidie is is bestemd voor het opzetten, realiseren en uitvoeren van incidentele activiteiten en projecten. Een meerjarige subsidie is een jaarlijks terugkerende financiële bijdrage in de activiteitskosten en/of de instandhouding van de voorziening, dienst of activiteit Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage. De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn: 'kinderen groeien gezond en veilig op' en 'er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers'. Ook moeten de activiteiten voornamelijk gericht zijn op de inwoners van.

Organisatie en instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau. Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerlan Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod (met het risico dat de subsidiepot leeg is). Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere 'strategische' aanvraag voor een lager subsidiebedrag. De beste aanvraagstrategie en timing kan per project/technologie verschillen en kan je veel opleveren De gemeente subsidieert op verschillende gebieden (vrijwillige) activiteiten van inwoners en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van gemeentelijke subsidies. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen In deze projecten staan ontmoeting, samenwerking en emancipatie centraal. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die in belangrijke mate steunen op vrijwilligerswerk en die actief bijdragen tot de maatschappelijke participatie en empowerment van mensen in armoede. Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn

Twee categorieën projecten. Het LEADER programma kent vanaf 2021 twee categorieën projecten: Projecten met een (primair) commercieel-economisch karakter: het project heeft (mede) een economische doelstelling in de vorm van nieuwe producten en diensten die met een winstoogmerk op de markt worden gebracht; er kan sprake zijn van positieve, maatschappelijke effecten van het project, maar. De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet. Daarnaast moet een project: de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren; bedoeling is dat je via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaat naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken

Actie Kerkbalans van start

Subsidies & financiering RVO

De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Het is bedoeld als een investering om structurele veranderingen in gang te zetten. Binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek. Subsidie Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 (Nadere subsidieregels Maatschappelijke Organisaties 2017-2020) (vervallen) Lees voor. Maatschappelijke organisaties zijn een belangrijke schakel om Limburgers vitaler en gezonder te maken en meer te laten meedoen in de samenleving. De Provincie Limburg biedt deze organisaties subsidie om beter aan te sluiten op provinciale thema's. Voor wie. U vraagt minimaal € 500.000,- subsidie aan. Alleen voor projecten die voortkomen uit gemeentelijke actieprogramma's 2019-2022 voor economische structuur- en arbeidsmarktversterking kunt u een lagere subsidie aanvragen. Die laatstgenoemde projecten kunnen wij in uitzonderlijke gevallen voorleggen aan het college - voor projecten met proeftuinen en 'Learning by Using' kan de subsidievergoeding oplopen tot 100% van de kosten, en een maximaal subsidiebedrag van resp. 2 miljoen of 3 miljoen euro. Het indienen van subsidieaanvragen voor de DKTI transport-subsidie is slechts kort mogelijk: van 23 maart tot en met 6 april 2021 Bekijk onze nieuwe #animatie over onze #aanvraagprocedure voor het aanvragen van #subsidie voor maatschappelijke projecten! Wie weet ligt straks jouw..

Fondsenoverzicht - Mediawijzer

Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021. Ten behoeve van de bestrijding van eenzaamheid bij jongeren en/of ouderen, als gevolg van de Corona maatregelen. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: Er is sprake van een rechtspersoon (met uitzondering van Muziek- en kunstzinnige vormingsdocenten), lokaal. Deze lening is speciaal voor het verduurzamen van accommodaties van maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Alle gemeenten Subsidie Lokale hernieuwbare energieprojecten. Voor lokale projecten voor groene energie uit bijvoorbeeld zon, wind, waterkracht of biomassa, biedt deze regeling subsidie voor lokale duurzame energiebedrijven (zoals. Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. Lees meer. Innovatieve woonprojecten. Energie en wonen Lokale besturen Verenigingen en organisaties Bedrijven Subsidie voor innovatieve projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren met.

Innovatieprojecten Aanlandplicht 2015 | RVODuurzame mobiliteit | Over MorgenGepubliceerd op: http://www

Vorige week is bekend geworden dat het project Wereldmeiden naast de huidige 6 gemeenten in Overijssel ook in Groningen, Friesland en Drenthe zal worden opgestart in 2021. Super blij zijn we met de.. Er kan subsidie worden aangevraagd ter compensatie van gemaakte kosten, zodat de dorpshuizen en buurthuizen tijdens de coronacrisis toch hun maatschappelijke rol kunnen blijven uitvoeren. Gedacht kan worden aan inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen Jeugd - medefinanciering van projecten die maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk en een bredere multiculturele visie stimuleren Onderzoekers. Tussen 2014 en 2020 trekt de EU bijna 80 miljard euro uit voor onderzoek, het leeuwendeel daarvan via het vlaggenschipprogramma Horizon 2020 ProtestantseFondsen.nl is de subsidie-aanvraagwebsite van de Maatschappij van Welstand. projecten in en rond de kerk; projecten van kerk in de samenleving en ; hulpverlening aan mensen die leven op of onder het bestaansminimum (via maatschappelijke organisaties). Snel kijken welke subsidiemogelijkheden u heeft? Ga dan naar de pagina Aanvragen of gebruik de snelzoeker. Snelzoeker: Als. Voor maatschappelijke organisaties hebben we een duurzaamheidslening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Meer over Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties. Subsidie Klimaat Actief! Het valt niet meer te ontkennen: het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. -> Andere maatschappelijke baten: oa. CO2 -reductie • Netto-subsidie: subsidie die besteed wordt aan samenwerking (bv. als onderzoek partner) met Vlaamse kennisinstelling wordt in mindering gebracht van de te valoriseren subsidie • Bij coöperatieve projecten moet iedere partner en valorisatieverhaal hebben, maar d

 • Fotografie Ausbildung Köln.
 • Einsammeln Englisch.
 • Coinbase Earn Maker.
 • Gehaltsgruppen Tabelle Bau.
 • MSCI Brazil ETF.
 • Software Tester Anfänger.
 • BAföG 450 Euro Job melden.
 • Nieky Holzken supplement.
 • 1.900 Brutto in Netto.
 • Was tun nach dem Abi Test.
 • Sportlehrer werden Quereinsteiger.
 • Tierheim Berlin Patenschaft.
 • Bar eröffnen Checkliste.
 • Freelabster app.
 • Gehaltsliste Real Madrid 2021.
 • Kostenloses stickprogramm Mac.
 • W koch PES 2021.
 • Chili Pflanze im Topf kaufen.
 • Steuererklärung Nebengewerbe Formulare.
 • Mit T Shirt Designs Geld verdienen.
 • Veränderungsmitteilung Jobcenter Heirat.
 • LR Erfahrungen Produkte.
 • Braunkohle Subventionen 2019.
 • GRIN Verlag standort.
 • 5000 Euro leihen von Privat.
 • AC Valhalla zerbrochener Bogen.
 • Impfstudien COVID 19.
 • DSGVO Abmahnung Muster.
 • Beste betaalde enquêtes review.
 • Online Geld verdienen seriös.
 • Gta 5 map davis.
 • Auslandsjahr Island Pferde.
 • Zeugen Jehovas in der Pflege.
 • Beste Geldanlage ohne Risiko Österreich.
 • Roma Indien.
 • PayPal exchange rate Calculator.
 • Kugelschreiber zusammenbauen Schweiz.
 • Freiberuflicher Physiker.
 • ALG 1 und selbständige Nebentätigkeit.
 • Witcher 3 Viper armor.
 • Uurtarief PHP programmeur.